Marts 2018:

Dagsorden for generalforsamling den 11. april er online. Se den her.

Årsrapporten for 2017 findes her.

Budget for 2018 findes her.

 

Marts 2017:

Dagsorden for generalforsamling den 5. april er online. Se den her.

Årsrapport inkl. budget til gennemgang ved generalforsamlingen kan ses her.

 

September 2016:

Bygningen har fået nyt Energimærkning. Se det her.

 

Den 03/5 2016:

Indkaldelse til generalforsamling d. 11/5-2016.

 

Den 29/3 2016:

Det er snart tid til forårets arbejdsdag. Information og opgaveliste hænger i opgangene og kan findes her.

 

Den 10/5 2015:

Det er snart tid til forårets arbejdsweekend. Information og opgaveliste findes her.

 

Den 22/4 2014:

Der er indkaldt til Generalforsamling, indkaldelsen kan findes her på siden, sammen med andre relavante dokumenter.

 

Den 16/5 2013: Loftsrummene over opgang 32 og 34 udbydes tilsalg jævnfør ekstra ordinær generalforsamling og materialet kan læses her.

 

Den 16/4 2012:

For at lette kommunikationen til ejere og lejere i vores ejerforening er denne hjemmeside blevet oprettet med relavante oplysninger.

Siden vil indeholde opdaterede husregler og kontaktinformationer.

Desuden ligger nødvendig materiale på siden til at downloade ved salg af lejlighed.

Al komunikation vil fremadrettet forgå via mail i den omfang det er muligt.

 

Den 1/2 2012: På denne side, som er under konstruktion, vil der med tiden komme relavant information ang. bestyrelsens arbejde og virke. Der vil ligeledes kunne hentes relavant information ang. ejerforeningen og dens opbygning.

Det er også planen, at al komunikation fremover, vil kunne ske elektronisk via mail og gennem hjemmesiden.

Har du inputs eller ideer til hjemmesiden, er de meget velkomne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Velkommen Til Ejerforeningen

Poul Buås Vej 30 - 36